CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA

PROPOSTES APROVADES

1.- Pintar aparcaments en bateria a un tros del C. Sa Sínia
Posar aparcaments en bateria al C/Sa Sínia, entre els números 11 i 15.
Import: 2.000€

 

2.- Eliminació de les barreres arquitectòniques del municipi 
Eliminar les barreres arquitectòniques de les zones públiques prioritzant fer rampes a tots els passos de peatons. Els Serveis Tècnics municipals determinaran les zones de més urgència en funció del pressupost disponible.
Import: 25.000€

 

3.-Millores dels pipicans del Circuit Natural i Sa Garrigueta. 
Millorar els dos pipicans que es troben al poble de Sant Lluís. Caldria pujar les parets, ampliar la zona i eliminar determinats obstacles.  
Import: 10.000 €

 

4.- Ampliació carril bici (Carretera de Sant Lluís-Alcaufar)
Ampliació del carril bici de la carretera Sant Lluís-Alcaufar, millorant la connexió amb alguns nuclis rurals, S'Algar i Alcaufar. Aquesta carretera té dos encreuaments molt perillosos per ciclistes i vianants. S'hauria d'aconseguir una xarxa de vies per poder circular en bicicleta per fomentar la mobilitat sostenible. 
Es proposa una actuació parcial, degut a la insuficiència del pressupost, i està condicionada a l’autorització del Consell Insular de Menorca per poder actuar, ja que la competència en aquest tram no és municipal.
Import: 25.000 €

 

5.- Perllongació del carril bici/vianants entre Cala Torret i Biniancolla.
Continuar el màxim possible el carril bici cap a Biniancolla, pel Carrer de S'Oronella.
Després de l'anàlisi dels serveis tècnics, es proposa un pas de peatons amb prou visibilitat i reducció de velocitat per poder creuar de la vorera costat mar fins a la vorera del davant. La raó per la qual no es va continuar la vorera de la banda mar, és perquè és zona de Costes.
Import: 25.000 €

 

6.- Il.luminar el passatge vianants/carril bici des d'Es Cos darrera Lloc d'En Caules (Camí des Moros)
El camí pavimentat amb ciment per on transcorre el carril bici que uneix el carril bici que ve de Maó i el de Son Parruquet,(darrere el Lloc d'en Caules), resulta perillós a la nit per manca de llum. Els ciclistes han de portar llum obligatòria, però pot donar-se el cas que els vianants no en portin. 
Import: 25.000 €

 

7.- Zones d'ombra
L'estiu cada cop és més calorós, sobretot a certes hores del dia, en conseqüència, no ve de gust passejar i allargar l'estada al poble. Des de fa temps, es parla d'aconseguir més ombres i zones més verdes, que a part de donar qualitat al poble, permetin allargar i gaudir del temps de passeig i consum al poble. Posar més testos grans amb petits arbres, que crearien un espai molt més agradable, tant estèticament com ambientalment.
La proposta original incloïa instal·lar veles, però no se’n poden posar per raons tècniques. 
Import: 25.000 €

 

8.-  Millora del parc de la Plaça Nova
Ampliació dels elements d'oci del parc de la Plaça Nova, concretament gronxador tipus niu i inclusiu, i una piràmide de corda per enfilar-se
Import: 25.000 €

 

9.- Arreglar el C/des Mussol per davant del pinar de Biniancollet. 
Dotar de vorera en una de les dues bandes al seu pas pel pinar de Biniancolla, i instal·lar qualque tipus d’il·luminació.  
Import: 25.000 €

 

10.- Hotels per a abelles
Instal·lar hotels per a insectes a la zona de Cala Torret.
Import: 2.000 €

 

11.- Parc per a cans
Fer un parc per a cans al descampat de darrera el Racó den Paupa (Cala Torret). 
Import: 25.000 €


 

12.- Posar passos elevats a la urbanització de Cap d'en Font
Dotar de passos elevats fets d'asfalt o prefrabricats d'una amplada mínima de 80-100 cm., que no provoquen renous com sí ho fan les bandes sonores que molesten als veïns. Un al carrer de Es Caló Blanc a l'alçada del núm. 4, i tres distribuïts al Passeig des Cap d'en Font
Import: 11.127,40 €

 

13.- Pas de peatons a S'Atalaia
El nou pas de peatons del c/S´Amfós Blau, davant dels contenidors, no és visible fins que estàs bé damunt. Els veïns corren perill, pensant erròniament que els cotxes els veuen i pararan. Es proposa instal·lar un pas de peatons elevat i posar una senyal vertical solar al costat  perquè els cotxes el vegin a temps per parar.
Import: 12.000 €

 

14.- Rocódrom infantil
Instal·lar un rocòdrom infantil al Circuit Natural. 
Import: 6.500 €


 

15.- Barrera protectora al mur del Passeig dels Porxos de Cala Torret
A Cala Torret hi ha el Passeig dels Porxos, que separa unes cotxeries de les roques i la mar. Aquest passeig és molt freqüentat per locals i turistes, especialment famílies. De fa moltíssims d'anys, el límit entre el passeig i les roques és un mur molt baixet (un pam com a molt), que dóna gran sensació d'inseguretat davant l'alçada de les roques (hi ha punts de prop de 3 metres de caiguda).
Per això, la meva proposta és que es posi una barrera protectora equivalent a la que hi ha a dalt, a la zona de restaurants. És a dir, una barrera blanca, de barres verticals i d'una alçada d'un metre aproximadament
 
Import: 12.000 €

DNI:
Opció1:
Opció2:
Opció3: