CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

Segona convocatòria d'ajuts econòmics per minimitzar l'impacte de la crisi econòmica provocada per la Covid-19

L'Ajuntament de Sant Lluís ha obert una segona convocatòria d'ajuts econòmics destinats a persones titulars d’un negoci per minimitzar l'impacte de la crisi econòmica ocasionada per la Covid-19.

Podran sol·licitar l'ajuda econòmica les persones físiques o jurídiques, comunitats de béns i entitats sense ànim de lucre amb alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l’IAE enumerats en les bases en qualsevol de les formes reconegudes, i que a conseqüència en compliment del que estableix el Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per a contenir la propagació d'infeccions causades pel SARSCoV-2 i la normativa de desenvolupament efectuada per l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, han vist reduïda significativament la seva facturació a partir de l’1 de gener de 2021.

Per a obtenir l'ajuda, s'ha de demostrar que el resultat econòmic anual de l’any 202 ha estat com a mínim un 20% inferior al de l’any 2019, excepte els casos que per causes de salut, que es puguin demostrar, es tindria en compte l’any 2018.

L'import fix de l'ajuda és de 1.500 euros per sol·licitant. Aquesta convocatòria compta amb un crèdit de 60.120,38 €.

La presentació de les sol·licituds s'ha de fer telemàticament, a través de la Carpeta Ciutadana.