CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

Sant Lluís i el Consell dupliquen els quilòmetres de carreteres, rutes i camins que mantindran junts

L’Ajuntament de Sant Lluís ha aprovat la renovació del conveni amb el Consell de Menorca per a la conservació i manteniment de les carreteres de la xarxa viària local, les rutes cicloturístiques i els camins de serveis. Aquest acord estableix aquelles actuacions que s’han de realitzar a vies locals i rurals que són titularitat de l’Ajuntament, i implica que el Consell assumeixi el 50 per cent del cost d’aquestes intervencions, mentre que el Consistori assumeix la meitat restants.
La renovació del conveni, aprovada al ple de novembre, suposa un important increment del nombre de vies de Sant Lluís conveniades amb el Consell. Així, a l’acord signat l’any 2017 es van incloure sis carreteres i camins, amb una extensió total de 10,3 quilòmetres. El conveni aprovat el passat novembre afecta a 14 vies, que suposen 22,07 quilòmetres. Per tant, el nou acord suposa una important millora per a Sant Lluís, ja que s’incrementa en un 114 per cent el nombre de quilòmetres que es mantindran de manera conjunta entre Ajuntament i Consell.
Aquest acord permet que l’Ajuntament pugui destinar els recursos econòmics que abans invertia en el manteniment d’aquestes vies que ara estan conveniades a reforçar el manteniment d’altres camins i vies que no entren dins el conveni i, d’aquesta manera, es podran intensificar les actuacions a alguns espais, i incloure’n altres de nous.
El conveni implica l’aportació anual per part del Consell de 18.461,55 euros, la mateixa quantitat que destinarà l’Ajuntament de Sant Lluís. El càlcul s’ha realitzat calculant que el cost de manteniment i/o conservació de cada quilòmetre de xarxa viària local puja a 1.673 euros, una xifra que és la mateixa que a la resta de municipis de Menorca que també subscriuren aquest conveni.