CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PLA DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE L'AIGUA DE SANT LLUÍS

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança, es duu a terme una CONSULTA PÚBLICA, mitjançant el portal web de l’Ajuntament de Sant Lluís, amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania i organitzadors més representatius potencialment afectats per la futura norma, sobre els següents:

- Problemes que es volen solucionar amb la iniciativa.
- La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
- Els objectius de la norma
- Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries.

A la documentació que s'adjunta s'aporta informació complementària. Les persones interessades en fer alguna aportació, ho poden fer a través del document que s'adjunta.
Caldrà omplir la instància genèrica, adjuntar el document annex, i lliurar-la al Servei d’Atenció al Ciutadà (si no és persona obligada a presentar-ho electrònicament) o via electrònica amb certificat digital.