CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

LICITACIÓ DE L'ASFALTAT DE SIS CARRERS DE LES URBANITZACIONS DE CAP D’EN FONT I BINISSAFÚLLER PLATJA

L’Ajuntament de Sant Lluís ha iniciat la licitació de l’actuació de reposició del paviment asfàltic de sis carrers de les urbanitzacions de Cap d’en Font i Binissafúller, degut al seu envelliment a conseqüència de l’acció del trànsit i la meteorologia. Concretament, s’actuarà als carrers Cap d’en Font, Sa Creu, Es Racó Fondo, Na Girada, Curt i Bonavista. La superfície total d’intervenció serà de 10.575 metres quadrats.

El pressupost de despesa màxima és de 62.571,77 euros (IVA exclòs) i, una vegada iniciada la intervenció, es preveu un termini d’execució d’un mes i mig.

L’actuació consistirà en preparar el terreny per a l’actuació, per procedir després a l’execució d’una capa de rodadura amb aglomerat asfàltic en calent de 2,5 centímetres de gruix. Una vegada realitzat el paviment, es restituirà la senyalització horitzontal amb pintura amb microesferes de vidres en les línies i pintura reflexiva de doble component en els símbols.