CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

L’AJUNTAMENT MILLORARÀ LA XARXA DE RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS DEL POLÍGON EMPRESARIAL

L’Ajuntament de Sant Lluís està licitant les obres de modificació parcial de la xarxa de recollida d’aigües pluvials del polígon empresarial, concretament a l’Avinguda Talaiot. La pendent del terreny provoca que en aquest punt concret la xarxa de pluvials no tengui suficient capacitat, i s’acumuli una gran quantitat d’aigua. Davant aquesta situació, s’han planificat treballs de desmuntatge de les reixes existents, ampliació dels imbornals aprofitant tota la superfície de captació i obertura de rases de comunicació amb la canonada principal de pluvials per instal·lar canonades de major diàmetre.

El pressupost de licitació és de 11.051,70 euros, i el termini d’execució estimat de les obres és d’un mes.