CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

A2.- Estructura organitzativa
Batlessa,
M. Carolina Marquès Portella Tinents de batlia

 Decret 2019/PRE/0000622. Membres Junta de Govern i Tinents de Batlia.

Decret 2021/PRE/0001287. Designació membre Junta de Govern Local i Tinences de Batlia. 

Junta de Govern Local 

Decret 2019/PRE/0000635. Delegació de competències a la Junta de Govern Local. 

Decret 2021/PRE/0001300. Delegació de competències. 
 


Ple

El Ple municipal és el màxim organisme representatiu del municipi, integrat per tots els regidors i regidores i està presidit per la Batlessa. 
La seva principal funció política és la de servir de via d'expressió de la voluntat de la col·lectivitat local, de control i fiscalització dels òrgans de govern.
És dependència del Ple determinar el règim d'organització de l'Ajuntament, la política territorial, la planificació urbanística, el pressupost municipal, l'aprovació de la plantilla del personal i moltes altres competències determinades a les lleis.
 
Membres integrants del Ple 
   

Comissions Informatives

BOIB 92 de dia 9 de juliol de 2019. Creació, composició i periodicitat de les comissions informatives permanents.

   
Delegacions genèriques

Decret 2019/PRE/0000634. Delegació de competències.