CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA

Obres

Plec de clausules administratives particulars per a l'adjudicació, per procediment negociat amb publicitat i tramitació urgent del contracte d'obres incorporat en el fons estatal d'inversió local (RD - Llei 9/2008) i denominat "Projecte de Xarxa de Clavegueram de Binifadet" - FASE DE PRESENTACIO DE SOL·LICITUD PER A PARTICIPAR-

Núm. Exp: 

Data aprovació: 09-02-2009

Òrgan aprovació: Batle

Pressupost de la licitació (IVA exclòs): 309.656,16 €

Data límit de presentació d'ofertes: 

Obertura pliques: 

Tràmit: Urgent

Documentació