CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA

Perfil de Contractant

COMUNICAT EN RELACIÓ A LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS DEGUT A L'ACTUAL SITUACIÓ D'ALARMA OCASIONADA PEL COVID-19


INFORMACIÓ IMPORTANT PER A LES LICITADORES I PUBLIC EN GENERAL SOBRE L'ACCÉS A LA INFORMACIÓ DE LES LICITACIONS I DOCUMENTACIÓ
:

Des del 9 de març de 2018, els anuncis de licitacions dels contractes de l’Ajuntament de Sant Lluís i la resta de documentació de les licitacions que es publiquen en el present perfil es troba allotjada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Les persones interessades poden accedir a la informació i documentació dels contractes a través dels links que per a cada contracte s’insereixen en aquest perfil o bé directament a través de la web de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:

PLATAFORMA CONTRACTACIÓ DE L’ESTAT

Els anuncis de procediments en curs, considerant-se així els publicats en el perfil de l’Ajuntament de Sant Lluís fins el 8 de març, seguiran publicant-se en aquesta pàgina web fins que es produeixi la seva finalització.


 

 

INFORMACIÓ PER A L'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I EMPRESES CLASSIFICADES DEL SECTOR PÚBLIC (ROLECE)


Per poder participar en els procediments obert simplificat i el simplificat abreviat, la LCSP estableix l’obligació per als licitadors d’estar inscrits en el ROLECE o en el Registre de Licitadors de la Comunitat Autònoma corresponent, si n’és el cas (obligació vigent a partir del 9 de setembre del 2018).

EL ROLECE és el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic.


És l’únic registre que serveix per a tot el sector públic estatal i prest servirà per tots els estats de la Unió Europea.

Llegeix aquí tota la informació.
 

Pàgina web del ROLECE
Cercar contractes: