CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA

Desert

Núm. Exp.Tip. ContracteTítolProcediment adjudicació
18/2018Obres Obres de pavimentació d'un tram al carrer Barlovento a la Urbanització de Punta Prima Contracte menor
37/2018Subministraments Subministrament i muntatge fins a la completa instal·lació de cistelles a sostre del pavelló esportiu municipal Ses Canaletes Obert, diversos criteris d'adjudicació
7/2019Serveis Servei d'assistència tècnica per a la Direcció Facultativa i coordinació de seguretat i salut durant l'execució de l'obra de construcció d'un edifici municipal de serveis Obert, diversos criteris d'adjudicació
15/2019Obres Reforma dels vestuaris en el Camp de Futbol Municipal Contracte menor
36/2019Obres Obres de reforma dels vestidors al camp de futbol municipal, mitjançant procediment obert simplificat abreujat Procediment obert simplificat abreujat, únic criteri adjudicació
7/2020Serveis Servei d'assegurança de vida/accidents de l'Ajuntament de Sant Lluís Procediment obert simplificat, varis criteris d'adjudicació
22/2020Serveis Servei de veterinari per al control sanitari i l'esterilització de moixos de colònies urbanes de Sant Lluís Obert, únic criteri avantatge econòmic
39/2020Subministraments Subministrament i instal·lació d'un fil musical al CEIP Sant Lluís Procediment obert simplificat abreujat, únic criteri adjudicació
41/2020Subministraments Contracte Menor de subministrament d'una màquina per a la neteja d'arena a les platges del terme municipal, de micro-plàstics Contracte menor
9/2021Subministraments Subministrament de cendrers biodegradables per a les platges del terme municipal de Sant Lluís Procediment obert simplificat abreujat, únic criteri adjudicació
12


 RSS