CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA

Licitació

Núm. Exp.Tip. ContracteTítolProcediment adjudicacióData límit ofertes
18/2018Obres Obres de pavimentació d'un tram al carrer Barlovento a la Urbanització de Punta Prima Contracte menor28-05-2018
7/2019Serveis Servei d'assistència tècnica per a la Direcció Facultativa i coordinació de seguretat i salut durant l'execució de l'obra de construcció d'un edifici municipal de serveis Obert, diversos criteris d'adjudicació28-06-2019
11/2019Obres Obres d'Instal·lació de noves llumeneres amb tecnologia led a la urbanització de Cala Biniancolla Procediment obert simplificat, únic criteri02-09-2019
10/2019Obres Obres de substitució d'un tram de la xarxa de proveïment d'aigua potable a Sa Talaia de Binibèquer Procediment obert simplificat, únic criteri24-09-2019


 RSS