CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA

Gestions i serveis

Canvi de domicili al padró
Tramitar

Objecte del Tràmit: Notificar el canvi de domicili dintre del mateix municipi per a persones ja empadronades
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona major d'edat ja empadronada en aquest municipi.
Requisits a complir: Ser major d'edat.
Estar donat d'alta en el municipi.

Documentació a presentar: DNI o NIE.
Escriptura o contracte de lloguer del nou domicili.
En el cas de menors, ha d'aportar-se el consentiment (o custòdia legal) de pares o tutors.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: SAC Ajuntament de Sant Lluís
Per telèfon (només informació): 971150950 ext 6200 / 6201
Per correu:
Per FAX (només informació): 971150534
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà: Un canvi de domicili en el padró municipal
Terminis de ciutadà: El que preveu la Llei 39/2015
Terminis de l'administració: El que preveu la Llei 39/2015
Tarifes aplicables: 0
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: 1. Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.

2. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. Resolució de 29 d’abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la què es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal.

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Si el canvi de domicili és a un altre terme municipal, ha de donar-se d'alta en aquest altre municipi.