CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA

Gestions i serveis

Inscripció en el padró d'habitants
Tramitar

Objecte del Tràmit: Presentar la documentació per poder tramitar l'alta al padró d'habitants
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona amb vivenda (propietat o lloger) en el municipi.
Requisits a complir: Ser major d'edat, en cas de no ser-lo han de signar els pares o tutors legals. Disposar d'un habitatge en el municipi, ja sigui en propietat o lloguer.
Documentació a presentar: En cas de tenir una propietat, aportar l'escriptura o l'últim rebut de l'IBI pagat.
En cas de lloguer, còpia del contracte.
Si no hi ha propietat ni lloguer, ha de personar-se el propietari de l'habitatge de l'adreça en qüestió.
DNI o NIE. Llibre de família per al cas que hagi menors.
En el cas que hagi menors amb pares separats o divorciats, ha d'aportar-se la sentència amb l'adjudicació de custòdia

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: SAC Ajuntament de Sant Lluís
Per telèfon (només informació): 971150950 ext 200 / 201
Per correu:
Per FAX (només informació): 971150534
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà: Donar-se d'alta en el padró municipal
Terminis de ciutadà: El que preveu la Llei 39/2015
Terminis de l'administració: El que preveu la Llei 39/2015
Tarifes aplicables: 0
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
1. Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.

2. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. Resolució de 29 d’abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la què es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal.

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Aquest tràmit és presencial i ha d'efectuar-lo la persona interessada, no s'admet la gestió per part de representants.
L'empadronament de menors sempre depèn de l'empadronament d'adults (pares, tutors).
En el cas de no disposar de propietat ni lloguer i basar-se l'empadronament en una adreça, el propietari de l'habitatge de l'adreça en qüestió, ha de personar-se per a ratificar el tràmit.