CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

CONSULTA PÚBLICA RELATIVA A L'ORDENANÇA CÍVICA

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança, es duu a terme una CONSULTA PÚBLICA, mitjançant el portal web de l’Ajuntament de Sant Lluís, amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania i organitzadors més representatius potencialment afectats per la futura norma, sobre els següents:

- Problemes que es volen solucionar amb la iniciativa.
- La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
- Els objectius de la norma
- Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries.

A la documentació que s'adjunta s'aporta informació complementària. Les persones interessades en fer alguna aportació, ho poden fer a través del document que s'adjunta.
Caldrà omplir la instància genèrica, adjuntar el document annex, i lliurar-la al Servei d’Atenció al Ciutadà (si no és persona obligada a presentar-ho electrònicament) o via electrònica amb certificat digital.