CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

L’AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS ARRIBA UN ACORD PER COMPRAR L’EDIFICI DE «SA TANCA»

L’AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS ARRIBA UN ACORD PER COMPRAR L’EDIFICI DE «SA TANCA»L’Ajuntament de Sant Lluís i Coral Homes SLU han arribat a un acord per a transferir l’edifici conegut com «Sa Tanca» al Consistori menorquí. L’operació es tanca per un import de 1.730.000 euros, una quantitat que serà finançada amb fons de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS) del Govern balear (1.650.000 euros) i per l’Ajuntament de Sant Lluís (80.000 euros).

L’acord al qual s’ha arribat permet a l’Ajuntament de Sant Lluís adquirir un edifici visualment molt important pel poble, ja que ara mateix condiciona estèticament l’entrada al municipi. L’actual propietari de l’edifici, Coral Homes SLU, ha acceptat formalitzar l’operació tenint en compte les necessitats del municipi, i rebaixant de manera molt substancial el preu que inicialment sol·licitava. En aquest sentit, la venda es tanca per 1.730.000 euros, molt per sota dels 3 milions que se sol·licitaven a l’inici de les negociacions.

La societat ha valorat la conveniència d’efectuar l’operació per tal de permetre que l’edifici tingui un ús públic i pugui beneficiar a la ciutadania en general. La transacció es formalitzarà de manera definitiva abans del dia 20 de juny. L’Ajuntament de Sant Lluís ja ha iniciat la tramitació per poder formalitzar aquesta operació en la data assenyalada, i ja s’han fet els primers passos per a què el Govern balear transfereixi els recursos necessaris per tal de poder efectuar la compra.

L’edifici de Sa Tanca té una superfície de 14.136 metres quadrats (3.920 construïts sobre rasant i 10.216 sota rasant) i està ubicat a l’Avinguda de La Pau, a l’entrada de Sant Lluís. Les plantes soterrani es destinen a aparcament (tot i que es troben acabades en brut, sense cap instal·lació), mentre que les plantes baixa i primera es troben compartimentades en diversos locals, amb terrasses cobertes a la part central de l’edifici, també acabades en brut sense cap instal·lació.

Inicialment, es va projectar per part d’uns promotors privats com un edifici de locals destinat a centre comercial. Es va concedir llicència d’obres l’any 2005, però la construcció no es va acabar per problemes de solvència econòmica dels promotors, i roman sense ús. En els darrers 12 anys, l’edifici ha quedat abandonat, i actualment és propietat de la societat Coral Homes SLU.

L’edifici té la qualificació urbanística d’equipament privat, i admet els usos administratiu, comercial, docent, sanitari, sociocultural, esportiu, espectacles, sales de reunions, activitats recreatives, establiments públics i infraestructures.

El projecte d’adquisició de Sa Tanca per part de l’Ajuntament de Sant Lluís que es va presentar a la convocatòria de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS) del Govern balear, té com a objectiu recuperar el paisatge urbà del municipi i contribuir a la desestacionalització turística. Així, amb aquesta operació es podrà actuar a l’entrada del casc urbà, que actualment es troba enfosquida i degradada pel deficient estat de conservació de l’edifici. Complementàriament, es podran aprofitar els aparcaments de les plantes soterrani per augmentar la dotació de places del municipi i encarar amb majors garanties accions de pacificació del trànsit al nucli urbà.

Una vegada adquirit l’edifici (adquisició que es formalitzarà abans del dia 20 de juny), s’avaluarà el seu estat de conservació i es determinaran les mesures preventives i de seguretat necessàries de forma inicial. Amb aquesta anàlisi es podran concretar les intervencions necessàries per poder-lo fer servir. La definició dels usos que ha d’encabir “Sa Tanca” es farà una vegada s’hagi realitzat aquesta avaluació inicial, tenint en compte que ha de contribuir al desenvolupament sociocultural i socioeconòmic del municipi, i apostant per propostes consensuades entre tots els sectors del poble.