CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

MATRÍCULES ESCOLETA

MATRÍCULES ESCOLETA
Eel període de matrícula és del 18 al 28 de juny de 9 h a 14 h.

DOCUMENTS QUE S’HAN D’ADJUNTAR A LA MATRÍCULA CURS 2019/2020

• Full de matrícula emplenada i signada per els dos pares/mares o tutores/tutors legals.
• Copia de la targeta de la Seguretat Social o Assegurança Privada de l’alumne i dels pares. ( per a nous alumnes )
• Número de compte bancari on es cobraran el rebuts mensualment. (per a nous alumnes o famílies que vulguin canviar la de l’any anterior)
• Pagament amb efectiu de 70€ en concepte de matrícula.REUNIÓ AMB LES EDUCADORES (només pesl alumnes de nova incorporació): dimarts 2 de juliol a les 17:00h a l’escoleta. SENSE FILLETS.


INICI DE LES CLASSES: Dimarts 10 de setembre visita dels alumnes de nova incorporació.
Dimecres 11 de setembre inici de classe per a tots els alumnes.


DESCOMPTES:
• Descompte d’un 10% per a aquelles unitats familiars que tinguin dos o més fills matriculats al centre.
• Descompte d’un 10% per a aquelles unitats familiars monoparentals d’acord amb el que estableixi el certificat de convivència que emetin els serveis socials del municipi.
• Descompte de fins a un 50% per a aquelles unitats familiars considerades nombroses d’acord amb la legislació vigent ( Llei 40/2003, de 16 de novembre de protecció de les famílies nombroses).
• Descompte del 20% per a aquelles unitats familiars que tinguin un fill matriculat amb necessitats educatives especials.