CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE UN PROJECTE D'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONSUM I VENDA D'ALCOHOL A MENORS

Amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, i amb caràcter previ a l’elaboració de l’ordenança de Consum i venda d'alcohol a menors, es duu a terme una consulta pública per recollir l’opinió ciutadana.

Presentació d’aportacions

D’acord amb el que s’estableix a l’article 133 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es duu a terme una consulta pública amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança, per recollir l’opinió de tota la ciutadania.

Els ciutadans i les organitzacions que ho considerin oportú, poden remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s’inclou, fins el dia 16 de gener de 2018.

Presentació de propostes i suggerències

Caldrà omplir la instància genèrica, adjuntar el document annex, i lliurar-la al Servei d’Atenció al Ciutadà (si no és persona obligada a presentar-ho electrònicament) o via electrònica amb certificat digital.

12 de desembre de 2017