CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Reserva Marina de l'Illa de l'Aire
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
AJUNTAMENT INFORMA
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Policia Local
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

BAN MUNICIPAL

M. MONTSERRAT MORLÀ SUBIRATS, ALCALDESA DE L’AJUNTAMENT DE
SANT LLUÍS
Atenent a la problemàtica que s’ha ocasionat i que persisteix a la urbanització
de s’Algar i al seu entorn, on van aparèixer cabres assilvestrades de les quals
es desconeix el seu propietari i que estan campant de forma irregular per dita
urbanització.
Atenent a que l’Ajuntament de Sant Lluís ha realitzat els oportuns tràmits a la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern Balear per a
obtenir el permís per la captura o l’eliminació de les esmentades cabres.
Atenent a que la Conselleria de Medi Ambient ha resolt autoritzar la captura o
eliminació de les cabres assilvestrades mitjançant personal autoritzat.
Es posa en coneixement de la població que hi estigui interessada en adoptar i
fer-se seves les esmentades cabres, ho faci saber a aquest Ajuntament per
procedir a complimentar les oportunes autoritzacions. Si passat un temps de 15
dies des del dia de l’exposició d’aquest ban no apareix qualque persona que
s’interessi o es vulgui fer responsable de dites cabres es tindrà que procedir a
l’eliminació de les mateixes de forma selectiva per personal professional.
LA BATLESA
M. MONTSERRAT MORLA SUBIRATS


Ban