CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

S’OBRE EL TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSTES PER ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021

S’OBRE EL TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSTES PER ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021 8 octubre 2021

L’Ajuntament de Sant Lluís obre la propera setmana el termini per a la presentació de propostes per a ser finançades amb els Pressupostos Participatius de l’any 2021. Entre els dies 11 i 24 d’octubre, totes les persones empadronades a Sant Lluís i majors de 16 anys poden aportar la seva proposta a través de la pàgina web municipal o presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament.

Els pressupostos participatius tenen com a objectiu que la ciutadania de Sant Lluís pugui decidir la destinació de 100.000 euros de la partida d’inversions del pressupost municipal 2022, ja que serà dins aquest any quan s’executin els projectes decidits i votats.

Les propostes que presenti la ciutadania han de complir els següents requisits:
• Ser noves inversions o obres de manteniment i/o reparació de les actuals.
• Ser adquisicions de material (mobiliari urbà, ordinadors, fonts...) o d’edificis o d’espais.
• Ser respectuoses amb el medi ambient i complir amb criteris sostenibles.
• Ser d’interès general.
• Tenir un caràcter concret, determinat i avaluable econòmicament.
• Definir la seva ubicació i àmbit territorial, i aquest serà de titularitat municipal, exceptuant-ne aquells que tot i ser de titularitat municipal siguin espais d’ús restringit.
• Estar vinculades a les competències municipals assenyalades en l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local i 29 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i/o als serveis municipals regulats a l’art. 26 de la referida Llei de bases de règim local
• Tenir un cost no superior als 25.000€ .

El termini de presentació de propostes acaba el 24 d’octubre. Després s’obre un termini de valoració de les propostes per part d’una comissió avaluadora, que designarà les propostes acceptades per la seva viabilitat tècnica i econòmica. A continuació, entre el 24 de novembre i l’1 de desembre s’obrirà un termini per a al votació de les propostes per part de la ciutadania, i el 3 de desembre es publicaran les propostes guanyadores.