CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

INICI DE LES INSCRIPCIONS ALS SERVEIS D'HIVERN DEL MOLÍ DE BAIX

INICI DE LES INSCRIPCIONS ALS SERVEIS D'HIVERN DEL MOLÍ DE BAIX1 septiembre 2021

El dia 2 de setembre s'obriran les inscripcions per als serveis d'hivern que ofereix el Molí de Baix per al curs 2021-22, adreçats a la joventut. Concretament, entre els dies 2 i 10 de setembre es podrà formalitzar la inscripció per al servei de Ludoteca Infantil en anglès i per al Casal de Cap de Setmana.

Les inscripcions es podran formalitzar presencialment a l'Ajuntament (demanant cita prèvia al Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)), o bé a través de Carpeta Ciutadana.

Les persones que es vulguin inscriure al Casal de Cap de Setmana, només s'han d'apuntar i fer el pagament de 3,20 euros per usuari/a en concepte d'assegurança. Aquest pagament es pot fer a través d'un tràmit d'autoliquidació a través de la Carpeta Ciutadana o, per a les persones que formalitzin íntegrament la inscripció a través de Carpeta Ciutadana, podran fer l'abonament en el moment de realitzar aquest tràmit d'inscripció.

Les persones que es vulguin inscriure a la Ludoteca Infantil en anglès, s'han d'apuntar i facilitar les dades bancàries per poder domiciliar la quota mensual del servei. El cost de l'assegurança (que també és de 3,20 euros per persona) se'ls carregarà en el primer rebut, excepte si també són usuaris del Casal de Cap de Setmana, ja que, en aquest cas, ja hauran abonat el cost de l'assegurança.

COST DEL SERVEI
El Casal de Cap de Setmana és un servei gratuït, i només s'han d'abonar els 3,20 euros en concepte d'assegurança.

El Servei de Ludoteca Infantil compta enguany amb els següents preus públics:
- 1 hora setmanal: 10 euros/mes.
- 1,5 hores setmanals: 15 euros/mes.
- 2 hores setmanals: 20 euros/mes.
- 3 hores setmanals: 25 euros/mes.

Les famílies nombrsos es poden beneficiar d'un descompte del 20 per cent.

CRITERIS D'ADMISSIÓ
En cas que el nombre de sol·licituds presentades superi el número de places ofertades, la selecció de persones admeses s'efectuarà a través del règim de concurrència competitiva, comparant les sol·licitud presentades per establir-ne una prelació d'acord amb els criteris de valoració següents:
- Jove/infant empadronat al terme municipal de Sant Lluís: 15 punts.
- Jove/infant no empadronat al terme municipal de Sant Lluís que tingui algun dels seus tutors empadronat al municipi: 5 punts.
- Jove/infant no empadronat al terme municipal de Sant Lluís que hagi cursat estudis de primària a centres escolars del municipi: 4 punts.
- Jove/infant no empadronat al terme municipal de Sant Lluís que hagi estat usuari/a en els dos darrers anys del servei d'hivern: 3 punts.
- Jove/infant no empadronat al terme municipal de Sant Lluís que tengui algun tutor que treballi al terme municipal: 2 punts.

En cas d'empat entre diverses sol·licituds, s'atendrà a l'ordre d'inscripció.