CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

L’AJUNTAMENT TRIPLICA EL PRESSUPOST DESTINAT A AJUTS A FAMÍLIES

L’Ajuntament de Sant Lluís triplicarà el pressupost de l’àrea social destinat a ajuts individuals per poder fer front a la situació generada per la lluita contra el Covid-19. Així, s’aprofitarà una modificació de crèdit que ja estava en tràmit per redistribuir les prioritats d’actuació que s’hi havien marcat i ampliar en 100.000 euros la partida destinada a aquests ajuts. En el pressupost municipal d’aquest any, s’havien destinat 50.000 euros a aquesta finalitat, però la situació actual obliga a incrementar aquesta partida. Els 100.000 euros de fons propis que s’afegeixen a la partida se sumaran als 13.237 euros que aportaran entre el Consell de Menorca i el Govern balear, de tal manera que la dotació d’aquesta partida serà de 163.237 euros.

En la mateixa modificació de crèdit, s’habilitaran també 43.000 euros per contractar personal de reforç per a l’àrea social, per a poder assistir i tramitar totes les demandes d’ajuda que es preveuen. Amb aquesta dotació extra, es preveu contractar personal amb perfil de treballador social o familiar, per reforçar l’atenció i també el servei a domicili.

La modificació de crèdit que serveix per fer aquests canvis s’havia començat a tramitar abans que esclatés la crisi del Covid-19. Ara, es redistribueixen algunes de les actuacions que estaven previstes abans d’aquesta situació, i s’actua en l’àmbit social per fer front a l’emergència social que s’ha generat. Es mantenen en la modificació de crèdit aquelles actuacions que impliquen inversió i obra pública, mentre que es retiren altres actuacions que poden esperar, com per exemple l’expropiació d’uns terrenys per fer un aparcament.

Aquesta modificació, per tant, es realitza sense fer ús de més romanents que els que estaven prevists abans d’aquesta emergència social i, per tant, l’Ajuntament manté tot el marge de maniobra per poder utilitzar els recursos existents quan es flexibilitzi per part del Govern central la norma existent. És a dir, no es modifica el sentit del pressupost, sinó que es reorienten les prioritats.

L’equip de govern és conscient que en uns mesos s’haurà de reajustar totalment el pressupost sencer, per adaptar-lo a la baixada d’ingressos i a aquelles despeses que no es realitzaran, i per habilitar totes les actuacions i mesures possibles per fer front a la situació d’emergència social i econòmica que es generarà.