CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

 Modificació de les normes subsidiàries d'adaptació al PTI, a l'àmbit dels nuclis tradicionals i sòl rústic. Esmena de deficiències i aprovació de l'expedient en compliment de l'acord del Ple del CIMe de data 22.07.13.

 

PLANIMETRIA:


AC1-SERVITUDS AERONAUTIQUES RD 3228.1974_S_s

          AC-2-SERVITUDS AERODROM I INSTAL·LACIONS RADIOELECTRIQUES
         
AC-3-SERVITUDS OPERACIO_S_s
         
AC-4-PROPOSTA SERVITUDS AERONAUTIQUES_s_s
         
AC-5-AFECCIONS ACÚSTIQUES_s_s

          
APR_1_s_s ÀREA DE PROTECCIÓ DE RISCOS.  
          
APR_2_s_s ÀREA DE PROTECCIÓ DE RISCOS.  
          
APR_3_s_s ÀREA DE PROTECCIÓ DE RISCOS. 
          
APR_4_s_s ÀREA DE PROTECCIÓ DE RISCOS. 
          
APR_5_s_s ÀREA DE PROTECCIÓ DE RISCOS. 
          
APR_6_s_s ÀREA DE PROTECCIÓ DE RISCOS. 
          
APR_7_s_s ÀREA DE PROTECCIÓ DE RISCOS. 
          
APR_8_s_S ÀREA DE PROTECCIÓ DE RISCOS. 

          
EG_s_s ESTRUCTURA GENERAL. 
          
EN_s_s ESPAIS NATURALS.

         
 INF_1_s_s INFORMATIUS.
         
 INF_2_s_s INFORMATIUS. 
         
INF3_s_s INFORMATIUS. 

          
PI_1_s_s PLÀNOLS INFORMATIUS DE ZONES DE CREIXEMENT.
          
PI_2_s_s PLÀNOLS INFORMATIUS DE ZONES DE CREIXEMENT.
          
PI_3_s_s PLÀNOLS INFORMATIUS DE ZONES DE CREIXEMENT.

          
SR_1_s_s ORDENACIÓ SÒL RÚSTIC. 
          
SR_2_s_s ORDENACIÓ SÒL RÚSTIC. 
          
SR_3_s_s ORDENACIÓ SÒL RÚSTIC.
          
SR_4_s_s ORDENACIÓ SÒL RÚSTIC. 
          
SR_5_s_s ORDENACIÓ SÒL RÚSTIC.
          
SR_6_s_s ORDENACIÓ SÒL RÚSTIC. 
          
SR_7_s_s ORDENACIÓ SÒL RÚSTIC. 
          
SR_8_s_s ORDENACIÓ SÒL RÚSTIC. 

          
SU_A_1_s_s ACTUACIONS, AFECTACIONS, PROTECCIÓNS - CASC URBÀ.
          
SU_A_2_s_s ACTUACIONS, AFECTACIONS, PROTECCIONS - CASC URBÀ. 

          
SU_LL_1A_s_s ORDENACIÓ LLOGARETS (CASERÍOS).
         
 SU_LL_1B_s_s ORDENACIÓ LLOGARETS (CASERÍOS)-
          
SU_LL_2_s_s ORDENACIÓ LLOGARETS (CASERÍOS).
          
SU_LL_3_s_s ORDENACIÓ LLOGARETS (CASERÍOS). 

          
SU_PA_1_s_s PROFUNDITATS EDIFICIS I ALÇADES - CASC URBÀ. 
          
SU_PA_2_s_s PRODUNDITATS EDIFICIS I ALÇADES - CASC URBÀ. 

          
SU_TRA_1_s_s ORDENACIÓ SÒL URBÀ - NUCLIS TRADICIONALS - POLÍGON - CASC URBÀ - LLOGARETS. 
          
SU_TRA_2__s_s ORDENACIÓ SÒL URBÀ - NUCLIS TRADICIONALS - POLÍGON - CASC URBÀ - LLOGARETS. 
          
SU_TRA_3_s_s ORDENACIÓ SÒL URBÀ - NUCLIS TRADICIONALS - POLÍGON - CASC URBÀ - LLOGARETS. 
         


MEMÒRIA AMBIENTAL

           
          ANNEXOS
         
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
         
TEXT REFÓSMEMÒRIA INFORMATIVA


 

Mapa_inf_01_Altures
Mapa_inf_02_Pendents
Mapa_inf_03_Geologia
Mapa_inf_04_hidrologia
Mapa_inf_05_Riscos
Mapa_inf_06_Vegetació
Mapa_inf_07_EspaisNaturals
Mapa_inf_08_Usos del s_l
Mapa_inf_09_Infraestructures
Mapa_inf_10_patrimoni
Mapa_inf_11_Class_l
MEMÒRIA INFORMATIVA
NORMATIVADOCUMENT NORMATIU_26.4s_s
 
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

           ESMENA DE DEFICIÈNCIES
           MEMÒRIA JUSTIFICATIVA MP NUCLIS
           

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA


MEMÒRIA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA_MP NUCLIS TRADICIONALS 


Baixar-ho tot junt en format zip - 108 MB-  (aqui)

==============================================================================================

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES I ADAPTACIÓ AL PLA TERRITORIAL INSULAR A L'ÀMBIT DE LES ZONES TURÍSTIQUES. APROVACIÓ DEFINITIVA 08.08.2012 I CORRECCIÓ DE PRESCRIPCIONS DE 22.07.2013.

 

DOCUMENTS

 

Document de correcció de prescripcions imposades pel Ple del Consell Insular de Menorca de 22.07.2013.
Text refós de les Normes Subsidiàries de Sant Lluís.

 

PLANIMETRIA

 

Estructura general i orgànica del territori

EG-1
EG-2

 

Ordenació del sòl urbà i urbanitzable

SU-TUR-01
SU-TUR-02
SU-TUR-03
SU-TUR-04
SU-TUR-05
SU-TUR-06
SU-TUR-07
SU-TUR-08
SU-TUR-09
SU-TUR-10
SU-TUR-11
SU-TUR-12


Àrees de reconversió territorial

ART-1 Sectors Cap d’en Font i Binisafuller platja
ART-2 Sectors Binibèquer Nou, Biniancollet i Son Ganxo


Estudi d’edificació i ordenació de volums

SU-PEPRI–1 Biniancolla
SU-PEPRI–2 Alcalfar 1:1.000


Àrees de Protecció de Riscs

PR- 1
PR- 2