CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

Actes de plens

 
En aquest apartat trobareu totes les actes dels Plens celebrades per l’Ajuntament de Sant Lluís. Si voleu més informació de les mateixes, podeu dirigir-vos al següent correu electrònic: secretaria@ajsantlluis.org
 

Si no disposeu del adobe acrobat per visionar els documents en PDF el podeu baixar gratuïtament aquí.
 

Video Vídeos Plens Municipals24/11/2021
IconaDescripció:Sessió ORDINÀRIA
Document en PDF
 
 

27/10/2021
IconaDescripció:Sessió ORDINÀRIA
Document en PDF
 

06/09/2021
IconaDescripció:Sessió EXTRAORDINÀRIA
Document en PDF

28/07/2021
IconaDescripció:Sessió ORDINÀRIA
Document en PDF

30/06/2021
IconaDescripció:Sessió ORDINÀRIA
Document en PDF

26/05/2021
IconaDescripció:Sessió ORDINÀRIA
Document en PDF

28/04/2021
IconaDescripció:Sessió ORDINÀRIA
Document en PDF

31/03/2021
IconaDescripció:Sessió ORDINÀRIA
Document en PDF

15/03/2021
IconaDescripció:Sessió EXTRAORDINÀRIA A SOL·LICITUD DEL PP, EL PI I DEL REGIDOR NO ADSCRIT
Document en PDF

24/02/2021
IconaDescripció:Sessió ORDINÀRIA
Document en PDF

27/01/2021
IconaDescripció:Sessió ORDINÀRIA
Document en PDF

23/12/2020
IconaDescripció:Sessió ORDINÀRIA
Document en PDF

25/11/2020
IconaDescripció:Sessió ORDINÀRIA
Document en PDF

28/10/2020
IconaDescripció:Sessió ORDINÀRIA
Document en PDF

30/09/2020
IconaDescripció:Sessió ORDINÀRIA
Document en PDF

07/09/2020
IconaDescripció:Sessió EXTRAORDINÀRIA
Document en PDF

07/09/2020
IconaDescripció:Sessió EXTRAORDINÀRIA A SOL·LICITUD DEL PP I Cs
Document en PDF

29/07/2020
IconaDescripció:Sessió ORDINÀRIA
Document en PDF

25/06/2020
IconaDescripció:Sessió ORDINÀRIA
Document en PDF

04/06/2020
IconaDescripció:Sessió EXTRAORDINÀRIA I URGENT
Document en PDF
   
27/05/2020
IconaDescripció:Sessió ORDINÀRIA
Document en PDF

29/04/2020
IconaDescripció:Sessió EXTRAORDINÀRIA I URGENT
Document en PDF
   
26/02/2020
IconaDescripció:Sessió ORDINÀRIA
Document en PDF
  
29/01/2020
IconaDescripció:Sessió ORDINÀRIA
Document en PDF
   
19/12/2019
IconaDescripció:Sessió ORDINÀRIA
Document en PDF
    
28/11/2019
IconaDescripció:Sessió ORDINÀRIA
Document en PDF
   
31/10/2019
IconaDescripció:Sessió ORDINÀRIA
Document en PDF
  
15/10/2019
IconaDescripció:Sessió EXTRAORDINÀRIA
Document en PDF
  
26/09/2019
IconaDescripció:Sessió ORDINÀRIA
Document en PDF
  
30/07/2019
IconaDescripció:Sessió ORDINÀRIA
Document en PDF
  
04/07/2019
IconaDescripció:Sessió EXTRAORDINÀRIA
Document en PDF
  
15/06/2019
IconaDescripció:Sessió CONSTITUTIVA
Document en PDF
  
12/06/2019
IconaDescripció:Sessió EXTRAORDINÀRIA
Document en PDF
  
23/05/2019
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
  
29/04/2019
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
   
03/04/2019
IconaDescripció:Sessió EXTRAORDINARIA
Document en PDF
   
28/03/2019
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
   
28/02/2019
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
   
31/01/2019
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
   
 
20/12/2018
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
   
 
29/11/2018
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
   
25/10/2018
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
   
24/10/2018
IconaDescripció:Sessió EXTRAORDINÀRIA A SOL·LICITUD DEL GRUP DEL PP
Document en PDF
   
27/09/2018
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
   
26/07/2018
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
   
28/06/2018
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
   
31/05/2018
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
   
26/04/2018
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
   
27/03/2018
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
   
26/02/2018
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
   
01/02/2018
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
   
21/12/2017
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
   
30/11/2017
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
   
26/10/2017
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
   
28/09/2017
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
   
27/07/2017
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
   
06/07/2017
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
  
25/05/2017
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
27/04/2017
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
30/03/2017
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
02/03/2017
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
26/01/2017
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
22/12/2016
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
24/11/2016
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
27/10/2016
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
29/09/2016
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
28/07/2016
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
30/06/2016
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
30/05/2016
IconaDescripció:Sessió EXTRAORDINARIA
Document en PDF
 
26/05/2016
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
28/04/2016
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
31/03/2016
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
25/02/2016
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
28/01/2016
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
21/12/2015
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
23/11/2015
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
29/10/2015
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
24/09/2015
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
30/07/2015
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
02/07/2015
IconaDescripció:Sessió EXTRAORDINARIA
Document en PDF
 
13/06/2015
IconaDescripció:Sessió de CONSTITUCIÓ
Document en PDF
 
10/06/2015
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
21/05/2015
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
29/04/2015
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
26/03/2015
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
26/02/2015
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
29/01/2015
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
18/12/2014
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
27/11/2014
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
30/10/2014
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
25/09/2014
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
28/07/2014
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
26/06/2014
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
30/05/2014
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
25/04/2014
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
28/03/2014
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
28/02/2014
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
31/01/2014
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
20/12/2013
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
29/11/2013
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
25/10/2013
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
27/09/2013
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
26/07/2013
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
27/06/2013
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
31/05/2013
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
26/04/2013
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
27/03/2013
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
08/03/2013
IconaDescripció:Sessió EXTRAORDINARIA
Document en PDF
 
22/02/2013
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
01/02/2013
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
20/12/2012
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
30/11/2012
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
26/10/2012
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
27/09/2012
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
17/09/2012
IconaDescripció:Sessió EXTRAORDINARIA
Document en PDF
 
26/07/2012
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
28/06/2012
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
31/05/2012
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
26/04/2012
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
29/03/2012
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
23/02/2012
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
26/01/2012
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
19/12/2011
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
24/11/2011
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
27/10/2011
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
29/09/2011
IconaDescripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
Icona20/07/2011
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
Icona30/06/2011
Descripció:Sessió EXTRAORDINARIA
Document en PDF
 
Icona11/06/2011
Descripció:Sessió CONSTITUTIVA
Document en PDF
 
Icona08/06/2011
Descripció:Sessió EXTRAORDINARIA
Document en PDF
 
Icona18/05/2011
Descripció:Sessió EXTRAORDINARIA
Document en PDF
 
Icona28/04/2011
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
Icona31/03/2011
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
Icona17/02/2011
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
Icona27/01/2011
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
Icona20/12/2010
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
Icona25/11/2010
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
Icona10/11/2010
Descripció:Sessió EXTRAORDINARIA  I URGENT
Document en PDF
 
Icona28/10/2010
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
Icona30/09/2010
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
Icona29/07/2010
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
Icona30/06/2010
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
Icona03/06/2010
Descripció:Sessió EXTRAORDINARIA
Document en PDF
 
Icona26/05/2010
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
Icona19/05/2010
Descripció:Sessió EXTRAORDINARIA
Document en PDF
 
Icona29/04/2010
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
Icona25/03/2010
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
Icona23/02/2010
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
Icona28/01/2010
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
 Icona21/12/2009
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
 
 Icona26/11/2009
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
 Icona29/10/2009
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
 Icona30/09/2009
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
Icona 31/07/2009
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
Icona 25/06/2009
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
Icona 19/06/2009
Descripció:Sessió EXTRAORDINARIA
Document en PDF
 
Icona 28/05/2009
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
Icona 12/05/2009
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
Icona 27/03/2009
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
Icona 26/02/2009
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
ple
Icona10/02/2009
Descripció:Sessió EXTRAORDINARIA
Document en PDF
 
Icona29/01/2009
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
Icona15/01/2009
Descripció:Sessió EXTRAODINARIA
Document en PDF
 
Icona22/12/2008
Descripció:Sessió ODINARIA
Document en PDF
 
Icona27/11/2008
Descripció:Sessió ODINARIA
Document en PDF
 
Icona22/10/2008
Descripció:Sessió ODINARIA
Document en PDF
 
Icona24/09/2008
Descripció:Sessió ODINARIA
Document en PDF
 
Icona31/07/2008
Descripció:Sessió ODINARIA
Document en PDF
 
Icona26/06/2008
Descripció:Sessió ODINARIA
Document en PDF
 
Icona29/05/2008
Descripció:Sessió ODINARIA
Document en PDF
 
Icona30/04/2008
Descripció:Sessió ODINARIA
Document en PDF
 
Icona31/03/2008
Descripció:Sessió ODINARIA
Document en PDF
 
Icona28/02/2008
Descripció:Sessió ODINARIA
Document en PDF
 
Icona09/02/2008
Descripció:Sessió EXTRAODINARIA
Document en PDF
 
Icona30/01/2008
Descripció:Sessió ODINARIA
Document en PDF
 
Icona20/12/2007
Descripció:Sessió ODINARIA
Document en PDF
 
Icona29/11/2007
Descripció:Sessió ODINARIA
Document en PDF
 
Icona06/11/2007
Descripció:Sessió EXTRAODINARIA
Document en PDF
 
Icona24/10/2007
Descripció:Sessió ODINARIA
Document en PDF
 
Icona27/09/2007
Descripció:Sessió ODINARIA
Document en PDF
 
Icona10/08/2007
Descripció:Sessió EXTRAODINARIA
Document en PDF
 
Icona26/07/2007
Descripció:Sessió ODINARIA
Document en PDF
 
Icona05/07/2007
Descripció:Sessió EXTRAODINARIA
Document en PDF
 
Icona16/06/2007
Descripció:Constitució del Plè
Document en PDF
 
Icona26/04/2007
Descripció:Sessió ODINARIA
Document en PDF
 
Icona29/03/2007
Descripció:Sessió ODINARIA
Document en PDF
 
Icona07/03/2007
Descripció:Sessió EXTRAODINARIA
Document en PDF
 
Icona 12/02/2007
Descripció:Sessió EXTRAODINARIA
Document en PDF
 
Icona 25/01/2007
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
Icona 29/12/2006
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
Icona 30/11/2006
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
Icona 24/10/2006
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
Icona 28/09/2006
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
Icona 27/07/2006
Descripció:Sessió ORDINARIA
Document en PDF
 
Icona 14/07/2006
Descripció:Sessió EXTRAORDINARI I URGENT
Document en PDF
 
Icona 30/06/2006
Descripció:Sessió EXTRAORDINARI I URGENT
Document en PDF
 
Icona 25/05/2006
Descripció:Sessió Ordinaria
Document en PDF
 
Icona 30/03/2006
Descripció:Sessió Ordinaria
IconaDocument en PDF
 
 Icona 23/02/2006
Descripció:Sessió Ordinaria
IconaDocument en PDF
 
 Icona 27/01/2006
Descripció:Sessió Ordinaria
IconaDocument en PDF
 
 Icona 22/12/2005
Descripció:Sessió Ordinaria
IconaDocument en PDF
 
 Icona 24/11/2005
Descripció:Sessió Ordinaria
IconaDocument en PDF
 
 Icona 27/10/2005
Descripció:Sessió Ordinaria
IconaDocument en PDF
 
 Icona 29/09/2005
Descripció:Sessió Ordinaria
IconaDocument en PDF
 
 Icona 28/07/2005
Descripció:Sessió Ordinaria
IconaDocument en PDF
 
 Icona 30/06/2005
Descripció:Sessió Ordinaria
IconaDocument en PDF
 
 Icona 26/05/2005
Descripció:Sessió Ordinaria
IconaDocument en PDF
 
 Icona 30/04/2005
Descripció:Sessió Ordinaria
IconaDocument en PDF
 
 Icona 19/04/2005
Descripció:Sessió Extraordinaria
IconaDocument en PDF
 
 Icona 31/03/2005
Descripció:Sessió Ordinaria
IconaDocument en PDF
 
 Icona 23/02/2005
Descripció:Sessió Ordinaria
IconaDocument en PDF
 
 Icona 04/02/2005
Descripció:Sessió Extraordinaria i urgent
IconaDocument en PDF
 
 Icona 04/02/2005
Descripció:Sessió Extrordinaria
IconaDocument en PDF
 
 Icona 02/02/2005
Descripció:Sessió Ordinaria
IconaDocument en PDF