CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

TELÈFONS I ADRECES ELECTRÒNIQUES

POLICIA: 
Telf. 971151717 - FAX. 902001557-  policia@ajsantlluis.org

JOVENTUT (MOLÍ DE BAIX):
971151061 - joventut@ajsantlluis.org

BIBLIOTECA:
971151077 - bibsantlluis@menorca.es

SERVEIS SOCIALS:
97156791 - serveissocials@ajsantlluis.org

POLIESPORTIU:
Telf. 971151575 / 971151598 - FAX. 971151563 - poliesportiu@ajsantlluis.org

CENTRE DE SALUT:
Telf. 971156792 - FAX. 971150563

MOLÍ DE DALT:
971151084 - moli@ajsantlluis.org

E.I. SES CANALETES:
971150692 - escoleta@ajsantlluis.org

CEIP SANT LLUÍS:
971151006 - cpsantlluis@educacio.caib.edu

CEIP SA GARRIGA:
971151993 - ceipsagarriga@gmail.com

SERVEI D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA:
Telf. 971150950 ext. 200, 201 i 204 - Fax. 971150534 -  sac@ajsantlluis.org

CULTURA:
971150950 ext. 383 -  cultura@ajsantlluis.org

EDUCACIÓ:
971150950 ext. 381 -  educacio@ajsantlluis.org

FESTES:
971150950 ext. 220 -  festes@ajsantlluis.org

CADASTRE:
971150950 ext. 230 - cadastre@ajsantlluis.org

RECAPTACIÓ:
971150950 ext. 262 i 263 - recaptacio@ajsantlluis.org

ALCALDIA:
971150950 ext. 300 - alcaldia@ajsantlluis.org

ÀREA ECONÒMICA:
971150950 ext. 311 - areaeconomica@ajsantlluis.org

CONTRACTACIÓ:
971150950 ext. 335 - sonia@ajsantlluis.org

ÀREA DE PERSONAL:
971150950 ext. 310 - personal@ajsantlluis.org

SECRETARIA:
971150950 ext. 330 - secretaria@ajsantlluis.org

MEDIAMBIENT:
971150950 ext. 341 - mediambient@ajsantlluis.org

URBANITZACIONS:
971150950 ext. 341 - urbanitzacions@ajsantlluis.org

URBANISME:
971150950 ext. 351 - urbanisme@ajsantlluis.org

VIA PÚBLICA I DISCIPLINA URBANÍSTICA:
971150950 ext. 370 - areaterritorial@ajsantlluis.org

AGENT DESENVOLUPAMENT LOCAL:
971150950 ext. 385 - aodl@ajsantlluis.org

ACTIVITATS:
971150950 ext. 390 - activitats@ajsantlluis.org

ARXIU MUNICIPAL:
971150950 ext. 410 - arxiu@ajsantlluis.org