CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

Alternatives d'ordenació Urbana

El passat 10 de desembre , en el marc del taller de mobilitat de l’Agenda 21 de Sant Lluís, es va presentar el Dictamen de conclusió dels treballs d’elaboració d’alternatives d’ordenació urbana del nucli de Sant Lluís relacionades amb les opcions de mobilitat. Aquesta presentació conclou els treballs  encarregats a l’equip Interlands per l’Ajuntament de Sant Lluís, que es van iniciar el passat mes de juliol. El document de conclusions lliurat a l’Ajuntament és un document obert, on es proposen mesures i actuacions per a la millora dels espais públics del nucli de Sant Lluís. Es basa en diverses alternatives per a l’ordenació del nucli que han estat presentades i debatudes en els diversos tallers convocats a aquest efecte des del mes de juliol i sobre les qual s’ha rebut la participació de veïns i entitats de Sant Lluís.

El dictamen de conclusió recomana, entre d’altres coses que s’empri una estratègia a curt, mig i llarg termini, evitant únicament el “curtplacisme”; que es facin reformes en profunditat que garanteixin la posada al dia dels serveis urbanístics: drenatge, clavegueram, telefonia, electricitat, enllumenat públic, etc; que les decisions es prenguin amb el màxim consens veïnal que sigui possible assolir; que es fomenti un ajust dels hàbits pel que fa a l’ús abusiu que es fa de l’automòbil per a fer qualsevol desplaçament dins del nucli; que es potenciïn aquells elements constructius que conformen l’espai públic de Sant Lluís, formen part de la seva identitat i constitueixen la seva memòria; que es recuperi una bona part de la superfície dels carrers per a l’ús dels vianants.

Per assolir aquestes recomanacions el Dictamen de conclusió proposa: potenciar l’accés des del sud al nucli de Sant Lluís, mitjançant una nova rotonda d’accés des dels llocs de costa. Transformar l’Avinguda de Sa Pau en una via més urbana, ampliant les voreres i ordenant les cruïlles amb dues mini-rotondes. Eixamplar les voreres i reduir l’aparcament de vehicles als carrers, especialment en els més estrets, tot emplaçant noves bosses d’aparcament al perímetre del nucli i fomentant el seu ús per mitjà d’una senyalització eficaç. Destinar la meitat de la superfície d’Es Cós per a l’ús dels vianants i reservar exclusivament per als vianants el tram d’Es Cós situat davant del Pla de Sa Creu. Formar un àmbit amb prioritat per als vianants en els carrers de la zona d’equipaments –escoles, poliesportiu, centre de salut i centre per a la gent gran-.

Actualment, l’espai públic del nucli de Sant Lluís destina un 70% al pas i aparcament de vehicles i el restant 30% a caminar. Les propostes contingudes en el Dictamen presentat augmenten l’espai destinat als vianants fins assolir un 45 % de la superfície de l’espai públic.

Dictamen (201 Kb)
Conclusions (5597 Kb)
Planta_Reurbanització (1701 Kb)
Planta_Planejament (1678 Kb)