CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

Document que conté la presentació que es va fer el passat dilluns dia 15 d'octubre en el taller de Mobilitat de l’Agenda Local 21 de Sant Lluís

http://www.interlands.cat/docroot/interlands/docs/interlands/NM/2012-10-15_SantLluis_tallerA21.pdf

Correu electrònic per fer arrivar les vostres propostes: nmiro@interlands.cat

El passat dilluns 15 d’octubre es va celebrar el darrer Taller de mobilitat, en el marc de les sessions de l’Agenda 21 Local. L’Ajuntament de Sant Lluís va presentar el document d’avaluació de les “Alternatives per a l’ordenació de l’espai públic del nucli de Sant Lluís”. El document ha estat redactat per Interlands® ciutat i territori SLP, l’empresa encarregada de cercar criteris i estratègies per a l’ordenació urbana del nucli de Sant Lluís que permetin fer conviure les diverses formes de mobilitat –vianants, cotxes i bicis-.
 
El document presentat consta de dues parts. En una primera part s’han valorat diferents informacions del Sant Lluís d’avui, entre les quals: el planejament territorial i general vigent al municipi; la legislació aplicable en matèria d’accessibilitat; la distribució de la població i dels nens en edat escolar que viuen al nucli, als llogarets i a les urbanitzacions de la costa; la població màxima estival; la localització de guals permanents; el balanç de l’aparcament als carrers del nucli i en bosses perimetrals; i les mides i el disseny actual dels carrers del nucli de Sant Lluís.
 
En una segona part, i com a fruit del treball realitzat, s’han avaluat tres alternatives per a l’ordenació de l’espai públic del nucli de Sant Lluís. La primera alternativa dóna prioritat a la mobilitat en vehicle privat i a l’aparcament en els carrers i es correspon, bàsicament, amb l’estat actual del nucli de Sant Lluís. La segona alternativa dóna prioritat a les mobilitats a peu i en bicicleta, alliberant de vehicles una bona part dels carrers del nucli. I finalment, la tercera alternativa intenta recollir els avantatges de les dues anteriors: vol compatibilitzar i fer còmodes i segurs els diversos modes de mobilitat i, alhora, pacificar el trànsit de vehicles i l’aparcament al nucli.
 
Els treballs presentats no contenen propostes tancades, sinó que volen ser una eina d’ajuda a la presa de decisions en relació a l’ordenació de l’espai públic i les opcions de mobilitat, pensant a llarg termini i amb el major consens dels veïns de Sant Lluís que sigui possible.
 
El document presentat es pot consultar o descarregar a la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Lluís (www.ajsantlluis.org), on també s’ha habilitat una adreça de correu electrònic on els veïns podran trametre els comentaris i suggeriments que considerin oportú. El document també es pot consultar a les dependències de l’Ajuntament (SAC - Servei d’Atenció Ciutadana), on també es recolliran opinions i suggeriments.
 
El proper mes de novembre es celebrarà un nou Taller de mobilitat en el marc de les sessions de l’Agenda 21 Local, de retorn dels suggeriments i comentaris que s’hauran rebut.
 
 
Regidor Àrea de Mobilitat
Javier Pons
 
Regidor Àrea de Participació Ciutadana
Pedro Tuduri