CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
RSS

Vídeoactes dels plens municipals

De conformitat amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, l’Ajuntament de Sant Lluís implanta, a partir del dos de març de 2017, el sistema de Videoacta, que és un sistema de gestió d’actes municipals que combina:

- El document denominat “acta succinta”, que conté l’ordre del dia de la sessió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha celebrat i el contingut dels acords adoptats, emesa per la Secretària municipal, que dóna fe de l’acte.

- La gravació en vídeo de la sessió (àudio i imatges) que recull la literalitat de les intervencions de cada un dels regidors. El fitxer resultant de la gravació estarà signat i certificat electrònicament per la Secretària de la Corporació per tal d’acreditar l’autenticitat i integritat dels fitxer. Al final de l’acta succinta figuren les dades d’accés per comprovar dita autenticitat.