CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

Ple extraordinari i urgent del dia 29-04-2020Acta en PDF

Per visualitzar un punt concret de l'ordre del dia podeu clicar sobre aquest i accedireu directament

Ordre del dia


Primer. Pronunciament i ratificació de la urgència de la sessió i apreciació de situació excepcional que justifica la celebració de la sessió telemàtica.
Segon. Aprovació de l’aplicació del sistema de vot per crida nominal i regles bàsiques de funcionament de la sessió telemàtica.
Tercer. Donar compte decrets i actuacions dictats amb relació a l’estat d’alarma
Quart. Proposta de la tercera Tinent de Batlia amb relació a l'addenda al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament per a la tramitació dels ajuts econòmics indivicuals, temporals i d'emergència social finançats pel CIMe
Cinquè. Proposta de la tercera Tinent de Batlia amb relació a l'addenda al conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Afers Socials i Esports i l'Ajuntament per a la reserva i ocupació de places d'estades diürnes i residencials per a gent gran en situació de dependència
Sisè. Proposta de Batlia amb relació al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Lluís i el Consorci de recursos sanitaris i assistèncials de les Illes Balears per a l'execució de les obres de reforma d'edifici per a l'ampliació de la residència per a persones dependents que passarà a formar part de la xarxa pública d'atenció a la dependència
Setè. Proposta del primer Tinent de Batlia amb relació a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4 del pressupost de l'exercici 2020
Vuitè. Proposta del primer Tinent de Batlia amb relació a la modificació de les bases d'execució del pressupost de 2020
Novè. Proposta del primer Tinent de Batlia amb relació a la declaració de crèdits no disponibles
Desè. Proposta del primer Tinent de Batlia amb relació a l'aprovació de l'expedient extrajudicial de crèdits núm. 2/2020